Mokinių parlamentas

Mokinių parlamento sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Atstovaujama klasė

Pareigos parlamente 

1.

Kornelija Martinkutė

IVa kl.

Prezidentė

2.

Raminta Kondratenko

IVa kl.

Pavaduotoja

3.

Patricija Motiejūnaitė

 IVa kl.

Narė

4.

Kasparas Račkauskis

 IVc kl.

Narys

6.

Lina Savickaitė

 IVa kl.

Narė

7.

Arminas Paulauskas

 IVa kl.

Narys

8.

Laura Linkutė

 IVd kl.

Narė

Informacija

Mokinių Parlamentas (MP) – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, renkama kasmet visuotiniais rinkimais.

Mokinių parlamento funkcijos

 • Bendrauja ir bendradarbiauja su Gimnazijos taryba, direktoriumi, administracija.
 • Atstovauja mokinių interesams Gimnazijos taryboje.
 • Teikia mokinių pasiūlymus ugdymosi klausimais gimnazijos administracijai, Gimnazijos tarybai.
 • Organizuoja renginius, paramos akcijas, apklausas.
 • Priima sprendimą, jei iškyla reikalas sušaukti neeilinį mokinių susirinkimą.
 • Palaiko ryšius su kitų mokyklų mokinių savivaldos institucijomis.
 • Dalyvauja miesto mokinių savivaldos veikloje.
 • Atstovauja gimnazijai miesto ir respublikiniuose renginiuose.

Veiklą koordinuoja neformaliojo švietimo skyriaus vedėja Silva Maskaliovienė.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25