Metodinė taryba

Metodinė tarybos sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje
1. Aušra Stonytė-Margienė Socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė, etikos, pilietiškumo ugdymo mokytoja metodininkė Metodinės tarybos pirmininkė
2. Aušra Bogušienė Matematikos, informatikos metodinės grupės pirmininkė, matematikos mokytoja metodininkė Narė
3. Eglė Naimavičienė Lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Narė
4. Jurga Skinulienė Užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė, anglų kalbos mokytoja metodininkė Narė
5. Jūratė Burneikienė Menų, technologijų ir fizinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė, technologijų mokytoja metodininkė Narė
6. Laima Krukonienė Gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė, biologijos mokytoja metodininkė Narė

Metodinės tarybos funkcijos

Gimnazijos metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Gimnazijoje, bendradarbiavimą tarp metodinių grupių, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis, prireikus vertina mokytojų metodinius darbus ir praktinę veiklą, nustato mokytojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, teikia siūlymus metodinėms grupėms dėl veiklos tobulinimo, direktoriui turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo.

Gimnazijos metodinės tarybos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25