Veiklos įsivertinimas

Gimnazijos veiklos įsivertinimą atlieka vidaus įsivertinimo grupė:

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos grupėje

1.

Aušra Stonytė-Margienė

Etikos, pilietiškumo pagrindai  mokytoja

Pirmininkė

2.

Inga Martinkutė

Lietuvių kalbos mokytoja

Narė

3.

Jurga Skinulienė

Anglų kalbos mokytoja

Narė

Įsivertinimas atliekamas vadovaujantis mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika, patvirtinta 2016 m. kovo 29 d. lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu nr. v-267.

2019 m. gruodžio mėn. gimnazijoje buvo vykdomas įsivertinimo ir pažangos tyrimas. Tyrime dalyvavo gimnazijos mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai).

Tyrimo rezultatai:

 

Mokinių apklausos rezultatai:
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) apklausos rezultatai:

2020 m. numatoma tirti ir tobulinti šią veiklos sritį:

1.1.1. Socialumas. Atsižvelgdami į šalies bei mokyklos prioritetus stiprinti socialines emocines mokinių kompetencijas, toliau sieksime asmenybės brandos ūgties. Palyginus 2018 ir 2019 m., asmenybės brandos pokytis – 0,1 balo pakilo, 2020 m. tikimės aukštesnio.

 Nuoširdžiai dėkojame tyrimuose dalyvavusiems ir dar dalyvausiantiems ateityje!

Atnaujinta: 2024-05-15
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25