Projektas „STEM – ateities PIN kodas“ (ERASMUS+ KA1 programa – mobilumas mokymosi tikslais)

Projekto tikslas – projekto dalyviams pagilinus dalykines kompetencijas, susipažinus su naujais, mokiniams patraukliais, jų kūrybiškumą, saviraišką ir aktyvumą skatinančiais STEM dalykų mokymo būdais, parengti STEM dalykų mokymo gimnazijoje planą ir kokybiškai jį įgyvendinti I-IV klasėse. Taip pat šis projektas skirtas efektyviau įgyvendinti vieną svarbiausių mūsų gimnazijos strateginių tikslų – MOKINIŲ PASIEKIMŲ GERINIMAS.

Projekto trukmė – 2018 m. rugpjūčio 1 d. – 2019 m. rugpjūčio 31 d.

Projekto dalyviai dalyvaus kvalifikacijos tobulinimo kursuose kitose šalyse ir vykdys suplanuotas veiklas. Visa informacija apie projektą, vykdytas veiklas, rezultatus, mobilumus bus talpinama sukurtame projekto internetiniame puslapyje https://sites.google.com/view/stem-ateitiespinkodas/

Projekto koordinatorė – anglų k. mokytoja Jurgita Ribikauskienė

Projekto veikla  finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25