Tradiciniai renginiai

Neformaliosios veiklos planas 2023-2024 m. m.

Pastaba. Neformaliosios veiklos planas gali būti koreguojamas, pildomas.

 

Eil. Nr.

 

Renginio pavadinimas

 

Data

 

Dalyviai

 

Atsakingas

 

Pastabos

1.

Stovykla „UOGA“

2023-08

29-30 d.

I klasių mokiniai,

mokytojai

S. Maskaliovienė

J. Ribikauskienė

Klasių vadovai

 

Rugsėjis

2.

Mokslo metų atidarymo šventė

2023-09-01

Gimnazijos bendruomenė

S.Maskaliovienė

 

3.

Šiaulių dienų eisena

2023 -09-08

Gimnazijos bendruomenė

E. Naimavičienė

S. Maskaliovienė

 

4.

Šokinėjimas guma,  skirtos ,,BeActiv“, judumo dienai paminėti.

2023-09-26-30

I-III kl.

A. Adomaitienė

R.Jucikaitė

A.Gutparakienė

R.Stapulionis

 

Spalis

5.

Renginys, skirtas Tarptautinei mokytojų dienai „Žvaigždžių  taku“.

2023-10-05

 

MP,

S. Maskaliovienė

V. Malinauskaitė

 

6.

Akcija „Žalia šviesa gyvenimui”, skirta Pasaulinei psichikos dienai

2023-10-10

SŠG

bendruomenė

Socialinių mokslų metodinė grupė

Agnė

Dovilė Gubinskienė

Aušra Margienė

 

7.

Moliūgų fiesta skaptavimo dirbtuvės

2023-10

23-25

I-IV kl.

J. Burneikienė

Menų metodinė grupė

Gelbės 3c kl

8.

Helovyno madų šou. Fotostudija

2023-10-27

I-IV kl.

MP, Gitana Kurapkienė

1b klasė

Silva Maskaliovienė

 

9.

Šv. Mišios už gyvus ir mirusius bendruomenės narius

Šv.Mišios

2023-10-26 ketvirtadie nis

13.00 val.

Gimnazijos bendruomenė

V. Klumbytė,

V. Malinauskaitė (biuletenis)

Socialinių mokslų metodinė grupė

 

10.

Viktorina Vanduo - gyvybės šaltinis

spalio mėn

I gimnazinės klasės

Gamtos mokslų metodinė grupė

Planuojama daryti

Lapkritis

11.

Parlamento rinkimai

Lapkričio 6-8 d.

Klasių aktyvas

MP

S. Maskaliovienė

 

12.

Nerūkymo diena

2023-11-21

 

Menų metodinė grupė

Fizinio ugdymo mokytojai

13.

Naktis mokykloje

2023-11-17

I-IV kl.

MP, mokytojai,

Silva Maskaliovienė

 

14.

Advento kalendoriaus pristatymas

2023-11-29

Gimnazijos bendruomenė

Socialinių mokslų metodinė grupė

V. Klumbytė

 

15.

Kalėdinės dirbtuvės

11-28-30

 

Menų metodinė grupė

Planuojama daryti

16.

Komandinis matematikos konkursas St. Šalkauskio prizui laimėti

Lapkričio 14-18

 

Tiksliųjų mokslų metodinė grupė

 

17.

Tolerancijos diena

Lapkričio 16 d.

 

VGK

 

Gruodis

18.

Renginys, skirtas Žmogaus teisių dienai paminėti

Gruodžio 4-7 d.

 

A. Stonytė-Margienė ir MEPA mokinių grupė

Planuojam vykdyti

19.

Mokinių darbų paroda

Gruodžio 4-8 d

 

Z. Bagamulskienė

Vaidas Doniela

Planuojam vykdyti

20.

Kalėdinis poezijos vakaras

Gruodis

 

Lietuvių kalbos metodinė grupė

Tema susijusi su angelais.

21.

Kalėdinis karnavalas

Gruodžio 21 d.

 

Klasių auklėtojai,

MP

E. Naimavičienė

S. Maskaliovienė

Data bus tiklinama

Sausis

22.

Poezijos popietė

2024 m. sausis

9-12 kl.

Užsienio kalbų metodinė grupė

 

23.

Sausio 13-osios minėjimas

 

 

MP

Silva Maskaliovienė

Pagal poreikį

24.

Rekordų diena

Sutapo su judėjimo (pernykštė Gitanos idėja)

Sausio 19 d.

 

A. Adomaitienė

A. Gutparakienė

G. Kurapkienė

Bus tikslinama

Vasaris

25.

Krepšinio varžybos su alumnais

Vasaris

 

R. Stapulionis

Planuojama

26.

Šiek tiek Užgavėnių

Vasario 13 d.

I-IV klasės

MP

S. Maskaliovienė

 

27.

Kai sutiksiu Valentiną...

Vasario 14 d.

I-IV klasės

MP

S. Maskaliovienė

 

28.

Flashmob‘as Vasario 16-ajai

Vasario 15 d.

I-IV klasės mokytojai

MP

S. Maskaliovienė

Idėja bus tikslinama.

Gal su istorikais

 

29.

Progimnazijų festivalis

Vasaris

 

Metodinės tarybos

Data bus tikslinama

Kovas

30.

Šimtadienio šventė

2024-03-08

III-IV kl. mokiniai, tėvai, mokytojai

IV kl.

Kultūros centras

31.

Akcija, skirta Kovo 11 d. paminėti

2024-03-12

1-IV kl.

Socialinių mokslų metodinė grupė

 

32.

Tarpklasinės krepšinio, tinklinio, futbolo varžybos

2023-2024 m. m.

I-IV kl

Fizinio ugdymo mokytojai

Planuojama

33.

Tarptautinė iniciatyva „EUDAMUS 2024“

2024-03-13-17

I-IV klasės

V. Malinauskaitė

Data tikslinama

34.

PI diena

Kovo 14d.

 

Tiksliųjų mokslų metodinė grupė

 

35.

Sąmoningumo didinimo mėnuo

Kovas

 

VGK

 

36.

Protmūšis skirtas Žemės dienai

2024 kovo 21 d.

I-ų klasių mokiniai

Gamtos mokslų metodinė grupė

Planuojama vykdyti

Balandis

37.

Piešinių konkursas Šiaulių miesto ir rajono mokiniams

Balandis

7-8; 9-10; 11-12

Menų metodinė grupė

S. Maskaliovienė

 

38.

Dainų anglų kalba konkursas miestui, rajonui

2024 m. balandis

7-8; 9-10; 11-12

Užsienio  kalbų metodinė grupė

 

39.

Sveikatingumo diena

Balandis-gegužė

I – IV kl.

Menų metodinė grupė

 

Gegužė

40.

Europos dienos minėjimas

Gegužės 9 d.

Mokyklos bendruomenė

A. Stonytė-Margienė ir MEPA mokinių grupė

 

41.

Kūrybinės žodžio dirbtuvės: sinkveinas (penkiaeilis)

Gegužė

I-IV klasės

Lietuvių kalbos metodinė grupė

 

42.

Paskutinis skambutis

 

 

III kl.

Klasių vadovai

 

Birželis

43.

Mokslo metų uždarymo renginiai

2022-06-23 (IV)

I-II kl.

Koordinuoja

S. Maskaliovienė

 

44.

Kūrybinės dirbtuvės, pleneras

Gegužė-birželis

 

Menų metodinė grupė (Jolita)

Planuojama daryti

45.

Sveikatingumo diena lauke

Gegužė-birželis

 

Menų metodinė grupė

 

46.

Olimpinė diena

Birželio 8d.

 

Fizinio ugdymo mokytojai

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25