Covid-19

www.mokyklabecovid.lt

Instrukcija dėl darbo gimnazijoje nuo 2021-09-01

Švietimo įstaigos, organizuodamos darbą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. V-1552 ,,Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“