Direktorės atostogos

2019-04-01 – 2019-04-19 direktorė L. Tamulaitienė atostogauja. Ją vaduoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė.

Direktorės komandiruotė

2019-03-28 (ketvirtadienį) gimnazijos direktorė L. Tamulaitienė vyksta į komandiruotę Vilniuje. Ją vaduoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė.