Būsimiems gimnazistams

Gavus pranešimą apie priėmimą į S. Šalkauskio gimnaziją, kviečiame atvykti į gimnaziją 2023 m. birželio 26-27 d. 8.00-16.00 val. Su savimi reikia turėti vaiko asmens tapatybę liudijantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę ar gimimo liudijimą) ir bus būtina pateikti pagrindinio ugdymo I pakopos išsilavinimo pažymėjimą (8 kl. baigimo pažymėjimą) arba pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą (būsimiems III kl. gimnazistams).