Respublikinis forumas

Gimnazija 2023 m. birželio 2 d. organizuoja respublikinį forumą KOMPETENCIJOMIS GRĮSTAS UGDYMAS – KAS DARO ĮTAKĄ MOKINIŲ PASIEKIMAMS?

Kviečiame jame dalyvauti kolegas iš visos Lietuvos.

Forumo programa