„Pasimatavome“ fotografo profesiją

Gimnazijoje viešėjo f o t o g r a f ė 📸Laima B e r ž i n y t ė  Gulbinienė. Nuostabus susitikimas! Įkvėpiantis, motyvuojantis, padrąsinantis, stiprinantis. „Per šį susitikimą suvokiau, kad ir ką darytum, kad ir ko siektum, kaip svarbu niekada nepasiduoti, gyvenime visada bus kliūčių, bet vieną dieną jas išeis įveikti jei vis bandysi. Ir, kad reikia kartas nuo karto išeiti iš savo komforto zonos. Tik taip augi“, „Iš šiandienos susitikimo su fotografe išsinešiau mintį, kad komandinis darbas yra labai svarbu! Visko vienas pats negali padaryti, kad ir kaip norėtum, bet dirbant su komanda bus ir įdomiau, ir pasimokysi iš kitų komandos narių”…Augsi…