Pradedame vykdyti ERASMUS+ KA220 projektą „you’R Nature you’R Future“.

Projekto „you’R Nature you’R Future“ idėja – skatinti moksleivių suvokimą apie aplinkosaugos problemas.  Įtraukti juos į veiklas, kuriose projekto dalyviai tirs ir ieškos atsakymų kaip puoselėti savo miestą, mažinti vartotojiškumą bei tapti savo aplinkos kūrėjais, o ne griovėjais. Suplanuotos veiklos vyks Lietuvoje, Graikijoje, Turkijoje, Rumunijoje ir Italijoje. Projekto mobilumuose dalyvaus administracijos atstovai, 4 mokytojai ir 16 gimnazistų. Projekto koordinatorė – anglų kalbos mokytoja Margarita Gudeikienė.

Projekto veiklos finansuojamos iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.