Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“

Sudalyvavome informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“

Konkurso ir olimpiados tikslai:
Skatinti moksleivius intensyviau naudotis informacinėmis technologijomis.
Sudominti jaunesniojo amžiaus vaikus informacinėmis technologijomis, kompiuteriais ir jų naudojimu mokymuisi.
Parodyti moksleiviams informacinių technologijų teikiamus privalumus mokantis įvairių dalykų.
Ugdyti mokinių kūrybiškumą, informacinę kultūrą, algoritminę ir loginę mąstyseną.
Surasti moksleivius, gebančius kūrybiškai naudotis informacinių technologijų priemonėmis ir visapusiškai taikyti įgytas žinias.