Informacija dėl nuotolinio mokymo

Gimnazijos direktoriaus 2022 m. sausio 31 d. įsakymu  Nr. V-9 2022 m. vasario 1d. – vasario 11 d. I-II klasėse nustatomas Infekcijų plitimą ribojantis režimas. Mokiniai tuo laikotarpiu bus ugdomi nuotoliniu (sinchroniniu) ugdymo organizavimo būdu. Detali informacija TAMO dienyne.