Sužibo pirmoji Advento vainiko žvakė

Adventas – rimties, susikaupimo, dvasinio pasiruošimo artėjančioms šv. Kalėdoms  laikotarpis.

Šio laikotarpio simbolį, amžinumo ir vienybės ženklą- Advento vainiką gimnazijoje pašventino ir bendruomenės narius palaimino Šiaulių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedros klebonas E. Venckus. Nuskambėjo Muzikos studijos choro (vad. V. Malinauskaitė) atliekama giesmė. Sužibo pirmoji Advento vainiko žvakė.

 

Ramaus šv. Kalėdų laukimo, mieli šalkauskiečiai.

Foto- V. Jaso