Šv. Mišios už gyvus ir mirusius bendruomenės narius

Gimnazijoje tebegyvuoja graži tradicija prieš Vėlines prisiminti Anapilin išėjusius mokytojus, mokinius, jų artimuosius bei malda sustiprinti bendruomenę ir jos narius.

Spalio 29 d. gimnazijos bendruomenės nariai dalyvavo šv. Mišiose Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje. Šv. Mišias už gyvus ir mirusius bendruomenės narius aukojo Šiaulių dekanato dekanas, klebonas Egidijus Venckus. Šv. Mišiose giedojo Muzikos studijos choras, vadovaujamas mokytojos  V. Malinauskaitės. Jiems talkino Gitaros studijos nariai ir jų vadovė V. Klumbytė.

Dėkojame visiems šv. Mišių dalyviams už buvimą kartu.

Foto- V. Jaso

https://www.facebook.com/gimsalkauskio/photos/pcb.5064394166921510/5064391943588399