Tęsiamos projekto „IQ+EQ=laimės architektūra“ veiklos

Šiais mokslo metais toliau įgyvendiname jau pernai pradėtą ERASMUS+ KA1 programos (mobilumas mokymosi tikslais) projektą „IQ+EQ=laimės architektūra“. Šis projektas skirtas efektyviau įgyvendinti vieną svarbiausių mūsų gimnazijos strateginių tikslų – MOKINIŲ PASIEKIMŲ GERINIMAS. Pirmoji šių mokslo metų suplanuota veikla yra spalio 4 – 9 d. Florencijoje, Italijoje vykstantys kvalifikacijos tobulinimo kursai „Minkštieji įgūdžiai stipriems mokytojams“. Juose dalyvauja mokytojos M. Gudeikienė, A. Adomaitienė ir J. Šlivinskienė.

Projekto veikla finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.