Mūsų gimnazijos mokytoja Aušra Stonytė-Margienė – Šiaulių miesto Metų Mokytoja

mokytoja metodininkė Aušra Stonytė-Margienė, mokydama keleto dalykų, t. y. etikos, pilietiškumo, teisės, psichologijos, į visus juos geba profesionaliai įsigilinti. Ji ne tik aktyviai diegia inovacijas, bet ir rengia mokomąją medžiagą, mokyklos, miesto ir nacionaliniu lygmeniu.   Aušra – viena iš Ugdymo turinio atnaujinimo komandos narių, dalyvauja NŠA projekte „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“. Mokytojos Aušros iniciatyva bei jos mokinių aktyvi veikla suteikė galimybę Stasio Šalkauskio gimnazijai pelnyti ir išlaikyti „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ vardą. Mokytoja aktyviai įsitraukia į veiklas, skatinančias valstybingumo idėją, jos parengta vaizdinė medžiaga gimnazijos erdvėse primena valstybės istoriją, pilietines pareigas. Praėjusiais mokslo metais, nuotolinio mokymo metu Stasio Šalkauskio gimnazijoje startavo unikali pagalbos mokiniui programa „Gimnazistas – gimnazistui“, kurios dalyvius savanoriškai sutelkė mokytoja Aušra. Mokytoja Aušra – ne tik gimnazijos metodinės tarybos pirmininkė, įsivertinimo grupės vadovė, darbo tarybos pirmininkė, pirmokų klasės vadovė, bet ir draugiška kolegė, atsakinga ir dėmesinga mama.