Mokomės Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos STEAM centre

Šiais mokslo metais spalio-gruodžio mėn. Stasio Šalkauskio gimnazistai dalyvauja 3 STEAM programose, kurias organizuoja VUŠA. Pirmokai eksperimentinius darbus atliks dalyvaudami programoje „Šiluminių ir elektrinių procesų gamtoje pažinimas“ , antrokai įgyvendindami programą „Šilumos ir šviesos savybių bei poveikio žmogui tyrimas“ atliks tiriamuosius darbus, o trečiokai gilins žinias apie cheminių medžiagų reikšmę ląstelėje, išmoks tyrinėti energijos ir medžiagų virsmus organizme dalyvaudami programoje „Gamtinės kilmes medžiagų tyrimai, pritaikymas ir reikšmė organizmui“ .