Ką daryti, kai paaiškėja, kad nustatytas COVID-19 arba taikoma privaloma/prevencinė izoliacija

Jei mokinys susirgo COVID-19 arba jam taikoma privaloma/ prevencinė izoliacija, prašome tėvų (globėjų/rūpintojų) nedelsiant informuoti klasės vadovą, nurodant ligos pradžios datą, o izoliacijos- ir pradžios, ir pabaigos datą.

Prašome tėvelių (globėjų/rūpintojų) informuoti klasės vadovą ir apie situacijos pasikeitimus (pasveiko, izoliacija nutraukta anksčiau ir pan.).

Primename, kad apsauginės veido kaukės – privalomos.

Daugiau informacijos apie COVID-19

Būkime sveiki ir atsakingi.