Dokumentų pateikimas

Prašome visus, pateikusius prašymą mokytis Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos I klasėje nuo 2021 m. rugsėjo 1 d., pateikti gimnazijos Mokinių priėmimo komisijai 8 klasių baigimo pažymėjimo originalą birželio 28-30 d. nuo 8.30 iki 16.00 val.

Informacija teikiama (8 41) 43 09 93, +370 652 59 221