Mūsų gimnazistai STEAM programoje

Spalio 20-21 dienomis 3 c kl. gimnazistai dalyvavo Šiaulių universiteto STEAM programoje „Detalių braižymas, simuliacija ir pagaminimas skaitmeninio programinio valdymo įrenginiais“. Programa skirta susipažinti ir suteikti žinių apie detalių braižymą specialiomis programomis, detalių simuliaciją, staklių valdymą ir derinimą, detalių pagaminimą skaitmeninio programinio valdymo įrenginiais. Dėkojame lektoriui Vitalijui Skačkovui už dalijimąsi patirtimi ir žiniomis.

Dokumentų pateikimas

Prašome visus, pateikusius prašymą mokytis Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos I klasėje nuo 2021 m. rugsėjo 1 d., pateikti gimnazijos Mokinių priėmimo komisijai 8…