Savanoriams padėka iš Šiaulių kultūros centro

Miesto šventės „Šiaulių dienos 784“ metu savanoriavę mūsų gimnazistai padėjo užtikrinti tvarką renginių metu, registravo žmones bei kitaip padėjo organizatoriams. Džiugu, kai savanorystė – abipusė nauda: pagalba miesto bendruomenei ir puikiai praleistas laikas pačiam savanoriui. Mūsų gimnazistai sulaukė padėkos iš Šiaulių kultūros centro, kuris juos kviečia padėkos arbatėlei.
Daugiau informacijos apie mūsų savanorius: https://www.siauliai.lt/index.php?893812091
Jurgita Ribikauskienė
SKU veiklų koordinatorė

Ugdymo organizavimas gruodžio 14-22 d.

Vadovaujantis ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMU „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. SPALIO 30 D. ĮSAKYMO NR. A-1498 „DĖL UGDYMO…