Atranka teatro būrelio vadovo  pareigoms užimti

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija skelbia atranką teatro būrelio vadovo  pareigoms užimti.

Direktorės atostogos

Gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė 2020 m. liepos 27 d. – 2020 m. rugpjūčio 7 d. atostogauja. Direktorę vaduoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė.