„IQ+EQ=laimės architektūra“

Norėdami efektyviau įgyvendinti vieną svarbiausių mūsų gimnazijos strateginių tikslų – MOKINIŲ PASIEKIMŲ GERINIMAS – administracijos ir mokytojų komanda rašė projektą „IQ+EQ=laimės architektūra“ bei teikė jį ERASMUS+ KA101 programai, finansavimui gauti. Džiugu, kad mes buvome vieni iš 35 (teikė finansavimą 125 organizacijos), kurie gavo finansavimą. Projekto metu (2020-09-01 – 2022-02-28) įgysime žinių kaip socialinius emocinius įgūdžius galima ugdyti įvairių dalykų pamokose, kaip gali ugdytis patys mokiniai bei kaip tai daryti gali padėti tėvai; pasirengsime nuoseklų socialinių emocinių įgūdžių tobulinimo gimnazijoje planą. Komandos nariai vyks į kursus ir darbo stebėjimo vizitą, kurių metu įgytomis kompetencijomis, naujomis žiniomis dalinsis su gimnazijos bendruomene, socialiniais partneriais, kitais šalies švietimo atstovais.

Šio projekto metu mes priimsime ir naujus partnerius iš Chaeno, Andalūzijos regiono (Ispanijos) bei dalinsimės gerąja patirtimi apie ugdymą(si) mūsų gimnazijoje.
Projektą koordinuos anglų kalbos mokytoja Jurgita Ribikauskienė.

Projekto veikla  finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Mūsų gimnazistai ŠU STEAM programoje

Spalio mėn. 2 c kl. gimnazistai dalyvauja Šiaulių universiteto STEAM programoje „Bioindikaciniai aplinkos tyrimai pagal titnagdumblius ir žiedadulkes“. Pagrindinis programos tikslas – suteikti…

Nuotolinis ugdymas

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. A-1311 „Dėl ugdymo organizavimo“ nuo rugsėjo 28 iki spalio 11…

Covid-19. Kaip elgtis.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras informuoja, kaip reikia elgtis, jei ugdymo įstaigos darbuotojas ar mokinys susirgo COVID-19 liga. Ką turi daryti tėveliai. Ką turi…

Direktorės atostogos

2020 m. rugsėjo 14-25 d. gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė atostogauja. Direktorę vaduoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė.