„IQ+EQ=laimės architektūra“

Norėdami efektyviau įgyvendinti vieną svarbiausių mūsų gimnazijos strateginių tikslų – MOKINIŲ PASIEKIMŲ GERINIMAS – administracijos ir mokytojų komanda rašė projektą „IQ+EQ=laimės architektūra“ bei teikė jį ERASMUS+ KA101 programai, finansavimui gauti. Džiugu, kad mes buvome vieni iš 35 (teikė finansavimą 125 organizacijos), kurie gavo finansavimą. Projekto metu (2020-09-01 – 2022-02-28) įgysime žinių kaip socialinius emocinius įgūdžius galima ugdyti įvairių dalykų pamokose, kaip gali ugdytis patys mokiniai bei kaip tai daryti gali padėti tėvai; pasirengsime nuoseklų socialinių emocinių įgūdžių tobulinimo gimnazijoje planą. Komandos nariai vyks į kursus ir darbo stebėjimo vizitą, kurių metu įgytomis kompetencijomis, naujomis žiniomis dalinsis su gimnazijos bendruomene, socialiniais partneriais, kitais šalies švietimo atstovais.

Šio projekto metu mes priimsime ir naujus partnerius iš Chaeno, Andalūzijos regiono (Ispanijos) bei dalinsimės gerąja patirtimi apie ugdymą(si) mūsų gimnazijoje.
Projektą koordinuos anglų kalbos mokytoja Jurgita Ribikauskienė.

Projekto veikla  finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Direktorės atostogos

Gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė 2020 m. liepos 27 d. – 2020 m. rugpjūčio 7 d. atostogauja. Direktorę vaduoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė.