Priėmimas į gimnaziją

Apie įtraukimą (neįtraukimą) į preliminarų priimamųjų į I klasę sąrašą pateikusiųjų prašymus mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) bus informuoti skambučiu prašyme nurodytu telefono numeriu iki 2020 m. gegužės 20 d.

Laisvos vietos 2020-2021 m. m. (2020-05-20 duomenys)

1 klasė – nėra

2 klasė – nėra

3 klasė  – 5

4 klasė – nėra

Būsimųjų pirmokų, kurie yra preliminariame priimtųjų sąraše, dokumentai bus priimami po 2020 m. birželio 18 d. Konkreti data bus paskelbta vėliau.

Dokumntai, kuriuos bus būtina pateikti: asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir įgyto išsilavinimo pažymėjimo (8 klasių baigimo) originalą.

 

Prašymai į naujai formuojamas gimnazijos I ir III klases priimami vadovaujantis:

Pirmumo teise į preliminarų priimamųjų sąrašą įtraukiami vaikai (mokiniai), kurie:

  • gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje. Asmenys, nurodę mokykloms skirtingus gyvenamosios vietos adresus, mokyklos prašymu turi pateikti gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą;
  • mokosi toje pačioje mokykloje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą;

Asmenys, turintys galimybę patekti pirmumo teise į preliminarųjį mokinių sąrašą, bet nepateikę prašymo iki einamųjų metų balandžio 30 d., netenka pirmumo teisės ir yra priimami į laisvas vietas.

Daugiau informacijos >>

Rekomendacijos

Rekomendacijos, kaip rūpintis savo emocine sveikata Koronaviruso (covid-19) pandemijos metu>>  

Dėl nemokamo maitinimo

2020 m. balandžio 16 d. (ketvirtadienį) nuo 10.00 iki 14.00 val. gimnazijoje bus dalijamas sausas maisto davinys mokiniams, kurie šiais mokslo metais gauna…

Visų dėmesiui

Vyriausybei paskelbus ekstremalią padėtį dėl koronaviruso ir pratęsus karantiną, nuo 2020 m. kovo 30d. iki balandžio 13d. dirbsime ir mokysime nuotoliniu būdu. Į…