Rekomendacijos

Rekomendacijos, kaip rūpintis savo emocine sveikata Koronaviruso (covid-19) pandemijos metu>>

 

Direktorės atostogos

Gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė 2020 m. liepos 27 d. – 2020 m. rugpjūčio 7 d. atostogauja. Direktorę vaduoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė.