Kompiuterinė įranga jau gimnazijoje

Lietuvos Respublikos Vyriausybė švietimo įstaigoms perdavė kompiuterinę įrangą, gimnazija gavo 37 planšetinius (Huawei MediaPad T3) ir 10 (HP 250) nešiojamų kompiuterių. Kompiuterinės įrangos kiekis paskirtas pagal socialiai jautrių šeimų skaičių gimnazijoje. Pirmumo teisė jais naudotis nuotoliniam mokymuisi suteikiama socialiai jautrių šeimų vaikams: nešiojamais kompiuteriais – abiturientams, planšetiniais kompiuteriais – kitų klasių mokiniams.

Klasių vadovai atlieka kompiuterinės įrangos poreikio analizę, pagal gautus rezultatus su mokiniais ir jų tėveliais bus susisiekta asmeniškai dėl įrangos paėmimo iš gimnazijos.

Sklandaus nuotolio mokymosi, naudojant naują IT įrangą!

Direktorės atostogos

Gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė 2020 m. liepos 27 d. – 2020 m. rugpjūčio 7 d. atostogauja. Direktorę vaduoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė.