Dėl gyvenojų paramos mokesčio (GPM)

Gerbiami Stasio Šalkauskio  gimnazijos bendruomenės nariai, šalkauskiečiai, visi, kuriems rūpi mūsų mokyklos gerovė ir švietimo kokybė,

kasmet jūsų skiriama 1% ar 2% GPM parama yra neįkainojamas turtas, jos dėka nuolat atnaujiname ugdymosi priemones, erdves, bibliotekos fondus, maloniai prašome ir šiais metais paskirti minėtą mokesčių dalį. Iš anksto dėkojame, kad prisidedate kuriant ir puoselėjant mūsų visų gimnaziją.

Direktorė Loreta Tamulaitienė

Direktorės atostogos

Gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė 2020 m. liepos 27 d. – 2020 m. rugpjūčio 7 d. atostogauja. Direktorę vaduoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė.