Lietuvių kalbos savaitės renginių akimirkos

Lietuvių kalbos komisija jau ne pirmus metus kviečia lietuvių bendruomenes minėti lietuvių kalbos dienas nuo vasario 16d. iki kovo 11d. Renginiai skiriami lietuvių kalbos sklaidai šalyje ir užsienyje, kalbos prestižui didinti, stiprinti mokymosi motyvaciją. Ir mūsų mokykloje vasario 24 – 28 dienomis lituanistės bei mokiniai dalyvavo lietuvių kalbos dienų renginiuose.

Pirmos klasės mokiniai piešė Indoeuropiečių kalbų medį. Ąžuolo forma pasirinkta neatsitiktinai, nes stipriausias medis simbolizuoja  ir kiekvienos tautos stiprybę kovojant už gimtąją kalbą. Dailyraščio pratybose pirmų – antrų klasių mokiniai stengėsi dailiai ir kruopščiai rašyti tekstą „Žygimantas Augustas ir Barbora Radvilaitė“ (juk pažymime Žygimanto Augusto (1520–1572), Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio, 500- ąsias gimimo metines ir Barboros Radvilaitės (1520–1551) Lenkijos karalienės, Lietuvos didžiosios kunigaikštienės 500- ąsias gimimo metines). Be to, antrų klasių mokiniai noriai įsitraukė į „Etnografinių regionų“ projektą. Pagal surinktą informaciją apie etnografinius regionus aiškinosi etnografinių regionų asmenybes, tam regionui būdingas tarmines ypatybes.

Trečių klasių mokiniai dalyvavo „Protų mūšyje“, aiškinosi kultūros ir literatūros asmenybes, prisiminė programinių kūrini tematiką ir problematiką.

Na, o ketvirtų klasių mokiniai dalyvavo netradicinėje literatūros pamokoje ,,Dūžtančių formų pasaulyje“. Ji buvo skirta vieno jauniausių literatūros klasikų ir vieno reikšmingiausių savo kartos poetų – Vytauto Mačernio poezijai, kurią deklamavo respublikos skaitovų konkursų laureatas, Kauno mažojo teatro aktorius Alvydas Brunalas: „Savo sielą, alkaną kaip žvėrį,/Maitinu geriausiais žemės vaisiais:/ Mokslu ir menu“ (V. Mačernis). Svečias ne tik suteikė galimybę pasiklausyti daugybę filosofinių poeto kūrinių, bet ir, remdamasis jo biografija, stengėsi atskleisti susirinkusiems klausytojams kūrėjo išgyventus jausmus, taip padėdamas mokiniams labiau pažinti šią asmenybę.

O patys ištvermingiausieji pasitikrino dar ir savo lietuvių kalbos žinias rašydami Nacionalinį diktantą, kurį rašė visa Lietuva.

Smagu, kad visi mokiniai noriai įsijungė į jiems siūlomas veiklas, atliko užduotis, demonstravo lietuvių kalbos žinias.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Inga Martinkutė