Nuo kovo 30 d. vyksta nuotolinis mokymas(is)

 

  • Nuotolinis mokymas(sis) gimnazijoje vykdomas naudojantis virtualia mokymosi aplinka MOODLE ir TAMO
  • I-IV klasių mokiniai mokosi pagal Nuotolinio mokymo tvarkaraštį sinchroniniu ir asinchroniniu būdu.
  • Pamokų pradžia – 8.30 val.
  • Pamokos ir lankomumas pildomas TAMO dienyne.
  • Įvertinimai rašomi TAMO dienyne.
  • Apie mokinių negalėjimą dalyvauti nuotolinio mokymosi pamokose tėvai privalo informuoti klasės vadovą jiems įprastu būdu.
  • Jei turite klausimų ar nerimo specialiajai pedagogei, socialinei pedagogei, gimnazijos psichologei rašykite žinutes per TAMO arba kitu su specialistais sutartu būdu.
  • Gimnazijoje skaitmeninių technologijų administratoriumi paskirta IT mokytoja ekspertė Daiva Railienė.
  • MOODLE naudojimo klausimais konsultuoja IT mokytojos Daiva Railienė (daivarailiene@gmail.com) ir Daiva Balčiūnienė (daivabal4@gmail.com).

Daugiau informacijos apie nuotolinį mokymąsi

Rekomendacijos

Rekomendacijos, kaip rūpintis savo emocine sveikata Koronaviruso (covid-19) pandemijos metu>>  

Dėl nemokamo maitinimo

2020 m. balandžio 16 d. (ketvirtadienį) nuo 10.00 iki 14.00 val. gimnazijoje bus dalijamas sausas maisto davinys mokiniams, kurie šiais mokslo metais gauna…

Visų dėmesiui

Vyriausybei paskelbus ekstremalią padėtį dėl koronaviruso ir pratęsus karantiną, nuo 2020 m. kovo 30d. iki balandžio 13d. dirbsime ir mokysime nuotoliniu būdu. Į…