Dalyvavome respublikinėje metodinėje konferencijoje „Matematikos ir IT mokymas STEAM kontekste“

Vasario 17 d. Didždvario gimnazijoje vyko XVI matematikos ir informacinių technologijų mokytojų respublikinė metodinė konferencija „Matematikos ir IT mokymas STEAM kontekste“. Konferencijoje dalyvavo technologijų mokytoja J. Burneikienė ir IT mokytoja D. Railienė. Mokytojos pristatė gimnazistų projektinių darbų stendinį pranešimą. Pristatyti tarptautinio Erasmus KA2+ programos projekto „MET inside the class” („Matematika, inžinerija, technologijos klasėje“) dalyvių projektiniai darbai ir VGTU projekto „Ateities inžinerija“ projektiniai darbai. Mokytojų parengtas straipsnis publikuotas metodiniame konferencijos leidinyje.

Direktorės atostogos

Gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė 2020 m. liepos 27 d. – 2020 m. rugpjūčio 7 d. atostogauja. Direktorę vaduoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė.