Šalkauskietė mokytoja viena iš mokomosios priemonės autorių

Mokytoja Aušra Stonytė – Margienė – viena iš mokomosios priemonės „Idėjos ugdymui: kaip atskleisti nacionalinio saugumo ir krašto gynybos temas“ autorių. Visas leidinys čia: https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/9300 

Sveikiname mokytoją Aušrą!

Direktoriaus atostogos

2020-01-02 – 20020-01-03 direktorė L. Tamulaitienė atostogauja. Ją vaduoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė.

Direktoriaus komandiruotė

2019-12-13 gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė išvyksta į komandiruotę. Ją vaduos neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Irena Kiltanavičienė.