Šalkauskietė mokytoja viena iš mokomosios priemonės autorių

Mokytoja Aušra Stonytė – Margienė – viena iš mokomosios priemonės „Idėjos ugdymui: kaip atskleisti nacionalinio saugumo ir krašto gynybos temas“ autorių. Visas leidinys čia: https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/9300 

Sveikiname mokytoją Aušrą!

Direktorės atostogos

Gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė 2020 m. liepos 27 d. – 2020 m. rugpjūčio 7 d. atostogauja. Direktorę vaduoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė.