Alumnės B. Vainauskienės dovana gimnazijos bibliotekai

Gimnaziją pasiekė ypatinga buvusios mokyklos abiturientės, žurnalistės Bronės Vainauskienės dovana – 36 tomai Čikagoje spausdintos enciklopedijos „BRITANNICA“.

Dėkojame alumnei Bronei Vainauskienei už neįkainojamą dovaną, o gimnazistus kviečiame pasinaudoti šiomis vertingomis knygomis. Čia rasite labai daug įdomios ir naudingos informacijos, o tuo pačiu patobulinsite ir anglų kalbos žinias.

Direktoriaus atostogos

2020-01-02 – 20020-01-03 direktorė L. Tamulaitienė atostogauja. Ją vaduoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė.

Direktoriaus komandiruotė

2019-12-13 gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė išvyksta į komandiruotę. Ją vaduos neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Irena Kiltanavičienė.