Sveikiname!

Gruodžio 6 dieną vykusiame tarptautiniame vokalinės sakralinės muzikos festivalyje – konkurse „Skriski, giesmele…“ muzikos studijos vokalinis tercetas  – Emilija, Tinglita  ir Justinas –  tapo I vietos diplomantais. Sveikiname gimnazistus ir jų mokytoją Vaivą Malinauskaitę!

Direktoriaus atostogos

2020-01-02 – 20020-01-03 direktorė L. Tamulaitienė atostogauja. Ją vaduoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė.

Direktoriaus komandiruotė

2019-12-13 gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė išvyksta į komandiruotę. Ją vaduos neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Irena Kiltanavičienė.