Poezijos bei muzikos popietė „ Pasiilgome gėrio, tiesos, grožio“.

Šių metų gruodžio 5 dieną gimnazijos aktų salėje rinkosi meninio žodžio mylėtojai – vyko poezijos bei muzikos popietė „ Pasiilgome gėrio, tiesos, grožio“. Ji buvo skirta rašytojo J.Tumo – Vaižganto metams. Skambėjo H.Radausko, Just. Marcinkevičiaus, R. Skučaitės, V.Mačernio, J.Degutytės, A.Baltakio, D.Kajoko I.Butkutės eilėraščiai, dainuojamoji poezija. Dėkojame ir meninius tekstus skaičiusioms mokytojoms, vakaro viešniai – J.Janonio gimnazijos mokinei Rusnei. Nors už lango gruodis ir tamsa, visus sušildė poetinis žodis ir jauki kalėdinių žibintų šviesa.

Direktoriaus atostogos

2020-01-02 – 20020-01-03 direktorė L. Tamulaitienė atostogauja. Ją vaduoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė.

Direktoriaus komandiruotė

2019-12-13 gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė išvyksta į komandiruotę. Ją vaduos neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Irena Kiltanavičienė.