Padėkos vakaras

Priešpaskutinį gruodžio ketvirtadienį, likus nepilnai savaitei iki šv. Kalėdų, į šventiškai papuoštą aktų salę susirinko įstaigų, organizacijų, miesto mokyklų atstovai ir gimnazijos mokytojai. Čia vyko Padėkos vakaras, skirtas socialiniams partneriams, su kuriais gimnazijos mokiniai ir mokytojai jau ne vienerius metus glaudžiai bendrauja ir bendradarbiauja įvairiose srityse. O tų sričių – labai daug ir įvairių. Tai –  savanorystė, ugdymasis kitaip ir kitose erdvėse,  jėgų išbandymai sporto aikštelėse, parodų atidarymai, vasaros stovyklų organizavimas, dalyvavimas bendruose renginiuose, dalinimasis gerąja patirtimi konferencijose ir seminaruose… Visko ir neišvardinsi.

Džiugu, kad Padėkos vakare dalyvavo ir mero pavaduotojas E. Elijošius, Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus vedėja E. Minkuvienė bei Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus specialistė D. Teišerskienė.

Gimnazijos direktorė L. Tamulaitienė padėkojo visiems susirinkusiems už nuoširdų bendradarbiavimą ir įteikė atminimo dovanėles, o gimnazijos Teatro studija ,,Antraip“ (vad. E. Naimavičienė) padovanojo spektaklį „Mumiai“, pastatytą pagal Tuvės Janson knygą „Baisusis vidurvasaris“.

Tikimės, kad Padėkos vakaras prie ,,Stasio Šalkauskio šeimos arbatos“ puodelio šventės svečius ir gimnazijos mokytojus nors akimirkai atitraukė nuo kasdienybės rūpesčių ir priminė, kad jau visai netrukus – didžiosios metų šventės.

Foto – Evos S.

 

Direktoriaus atostogos

2020-01-02 – 20020-01-03 direktorė L. Tamulaitienė atostogauja. Ją vaduoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė.

Direktoriaus komandiruotė

2019-12-13 gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė išvyksta į komandiruotę. Ją vaduos neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Irena Kiltanavičienė.