Gimnazijoje sužibo pirmoji Advento žvakė

Ad­ven­tas – susikaupimo, apmąstymų, ramybės ir šv. Kalėdų laukimo laikotarpis. Jį gimnazijos bendruomenė pradėjo Advento vainiko – šviesos simbolio tamsiuoju metų laiku šventinimo švente, kurioje dalyvavo ir mokiniai, ir mokytojai, ir kiti gimnazijos darbuotojai. Šiaulių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedros klebonas teol. ir bažn. t. lic. Egidijus Venckus susirinkusiems priminė Advento laikotarpio reikšmę  žmogaus gyvenime, pakvietė visus šią laiko atkarpą išnaudoti tik geriems darbams, o, sužibus pirmajai Pranašų  žvakei, reiškiančiai Viltį, pašventino Advento vainiką.

Jaukiai ir šiltai šiame susibūrime skambėjo Emilijos ir Tinglitos bei Muzikos studijos choro (vad. V. Malinauskaitė) atliekamos kalėdinės giesmės.

Pirmoji Advento vainiko žvakė gimnazijoje įžiebta. Kiekvieną savaitę vis daugiau uždegamų šio vainiko žvakių primins, kad artėjame prie tikrosios Šviesos.  Ramaus šv. Kalėdų laukimo.

Už įamžintas akimirkas dėkojame Evai S.

 

Direktoriaus atostogos

2020-01-02 – 20020-01-03 direktorė L. Tamulaitienė atostogauja. Ją vaduoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė.

Direktoriaus komandiruotė

2019-12-13 gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė išvyksta į komandiruotę. Ją vaduos neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Irena Kiltanavičienė.