„Šviesos ir žodžio švente“ gimnazijoje

Lapkričio 11 d. „Šviesos ir žodžio švente“ gimnazijoje prasidėjo Šiaurės šalių literatūros savaitė, propaguojanti garsinį skaitymą bei Šiaurės šalių literatūrą. Šių metų tema – „Auštant“. Gimnazijos 2B klasės mokiniai kartu su mokytoja I. Martinkute pasikeisdami balsu skaitė ištrauką iš norvegų  rašytojo Josteino Gaarderio romano „Sofijos pasaulis“. 

Direktoriaus komandiruotė

2019-12-13 gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė išvyksta į komandiruotę. Ją vaduos neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Irena Kiltanavičienė.

Direktoriaus komandiruotė

2019-11-22 gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė išvyksta į komandiruotę. Ją vaduos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė.

Direktoriaus komandiruotė

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė 2019-11-28 vyks į projekto „Lyderių laikas 3“ regioninį forumą. Ją  vaduos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė.