Mūsų gimnazistai projekto „Destination Šiauliai“ renginių cikle

Šį rudenį mūsų gimnazistai aktyviai dalyvavo ŠU organizuotame projekto „Destination Šiauliai“ renginių cikle. Spalio mėnesį mokiniai varžėsi ekologiškose orientacinėse varžybose „Be variklių“, kuriose ne tik aktyviai  ieškojo varžybų punktų, bet ir nuotaikingai atlikinėjo įvairias užduotis. Lapkričio mėnesį debatuose gimnazistai diskutavo apie jaunimo užimtumą Šiauliuose.  Taip pat žiūrėjo Šiaulių menų mokyklos spektaklį „Lygybė“,  o renginių ciklą užbaigė jaunimo susitikimas su Gabrieliumi Liaudansku (Svaru).

Kultūrinės- pažintinės veiklos koordinatorė V.Malinauskaitė

 

Direktoriaus komandiruotė

2019-12-13 gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė išvyksta į komandiruotę. Ją vaduos neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Irena Kiltanavičienė.

Direktoriaus komandiruotė

2019-11-22 gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė išvyksta į komandiruotę. Ją vaduos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė.

Direktoriaus komandiruotė

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė 2019-11-28 vyks į projekto „Lyderių laikas 3“ regioninį forumą. Ją  vaduos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė.