Kūrybinės VGTU ateities inžinerijos dirbtuvės

2019-11-08 mūsų gimnazijoje vyks kūrybinės VGTU Ateities inžinerijos (AI) dirbtuvės. Dirbtuvių metu VGTU dėstytojai ves užsiėmimus mokiniams pagal pasirinktas tematikas (3D gaminio, Android, Arduino, Gaminio dizaino, Filmų kūrimo, Biomedicinos inžinerijos). Kartu su mūsų gimnazistais mokytis Sedos gimnazijos ir Ragainės progimnazijos mokiniai.

2019 metų direktoriaus veiklos ataskaita

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos bendruomenei ir gimnazijos tarybai pateikta svarstyti direktorės Loretos Tamulaitienės 2019 metų veiklos ataskaita. Pasiūlymus dėl ataskaitos galite teikti gimnazijos…

Direktoriaus atostogos

2020-01-02 – 20020-01-03 direktorė L. Tamulaitienė atostogauja. Ją vaduoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė.

Direktoriaus komandiruotė

2019-12-13 gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė išvyksta į komandiruotę. Ją vaduos neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Irena Kiltanavičienė.