Tėvų susirinkimai

Spalio 17 d. (ketvirtadienį)

17.15 val. abiturientų ir jų tėvų susitikimas su lietuvių k. mokytojais

18.00 val. abiturientų ir jų tėvų susitikimai su matematikos mokytojais

18.50 val. abiturientų tėvų susirinkimai klasėse

17.30 val. II-III klasių mokinių tėvų susirinkimai klasėse.

 

Direktoriaus atostogos

2020-01-02 – 20020-01-03 direktorė L. Tamulaitienė atostogauja. Ją vaduoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė.

Direktoriaus komandiruotė

2019-12-13 gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė išvyksta į komandiruotę. Ją vaduos neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Irena Kiltanavičienė.