Šv. Mišios už gyvus ir mirusius bendruomenės narius

Jau keliolika metų gimnazijoje gyvuoja graži tradicija prieš Vėlines prisiminti Anapilin išėjusius mokytojus ir mokinius bei malda sustiprinti bendruomenę ir jos narius. Ne išimtis – ir šie metai.

Spalio 25 d. esami ir buvę mokiniai, mokytojai bei kiti gimnazijos darbuotojai dalyvavo Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje vykusiose šv. Mišiose už gyvus ir mirusius bendruomenės narius, kurias aukojo Šiaulių dekanato dekanas, klebonas Egidijus Venckus. Šv. Mišiose giedojo Muzikos studijos choras, vadovaujamas mokytojos  V. Malinauskaitės. Jiems talkino Gitaros studijos nariai ir jų vadovė V. Klumbytė.

 

 

 

 

Direktoriaus komandiruotė

2019-11-22 gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė išvyksta į komandiruotę. Ją vaduos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė.

Direktoriaus komandiruotė

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė 2019-11-28 vyks į projekto „Lyderių laikas 3“ regioninį forumą. Ją  vaduos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė.