Gimnazistų tėveliai seminare „Dėmesio! Namuose paauglys“

Spalio 10 dieną dvidešimt du gimnazistų tėveliai dalyvavo gimnazijos psichologės Jolitos Krūmienės vedamame seminare „Dėmesio! Namuose paauglys“. Labai džiaugiamės, kad mūsų gimnazistų tėvai aktyvūs, žingeidūs, įsitraukiantys ir bendradarbiaujantys.

Po užsiėmimo tėveliai pasidalino, kad jautėsi jaukiai, smagiai, jautriai, labai maloniai. Tėvelių atsiliepimai: „Sužinojau, kaip geriau suprasti savo vaiką, nebūti jam per griežta. Tikrai bandysiu pasinaudoti išgirstais patarimais“; „Teko gerokai „pasirausti“ atmintyje, kad vaikas – paauglys ne tik gauna pastabas ar blogai elgiasi, bet ir daug gero padaro. Rašysimės namuose taisykles“; „Svarbiausia meilė, ribos, dėmesys“.

Direktoriaus atostogos

2020-01-02 – 20020-01-03 direktorė L. Tamulaitienė atostogauja. Ją vaduoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė.

Direktoriaus komandiruotė

2019-12-13 gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė išvyksta į komandiruotę. Ją vaduos neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Irena Kiltanavičienė.