Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos ugdymas kitaip

 Šiuos mokslo metus Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos mokiniai pradėjo netradiciškai.

Rugsėjo 5 dieną 10-11 klasių mokiniai kartu su klasės vadovais ir dalykų mokytojais dalyvavo edukacinėje programoje Kurtuvėnų regioniniame parke.

Mokiniai keliavo Vainagių miško pažintiniu taku, užkopė į Vainagių piliakalnį, susipažino su žemapelkių kraštovaizdžiu, tyrinėjo gyvąją gamtą ir dalyvavo aktyviuose užsiėmimuose.

Tuo pačiu mokiniai vykdė praktines veiklas Kurtuvėnų miestelyje ir Kurtuvėnų regioninio parko edukaciniame centre.

Naudodamiesi informatyvia ir vizualiai patraukliai pateikta Kurtuvėnų regioninio parko ekspozicija mokiniai ieškojo šio krašto istorijos pėdsakų, iš vietovardžių kūrė sakmes, ieškojo sprendinių sprendžiant įdomias matematikos ir informacinių technologijų užduotis, gilinosi į materialų ir nematerialų Kurtuvėnų krašto paveldą, rado technikos stebuklo užuomazgą.

Naudodamiesi mobiliaisiais įrenginiais ir informacija stenduose mokiniai susidarė savo kelionės po Kurtuvėnų miestelį maršrutą, juo keliavo ir įsitikino, kad keliaudami gali mokytis ir atrasti naujų dalykų, pasisemti patirties, gerų emocijų.

Atlikdami mokytojų parengtas praktines užduotis mokiniai susipažino su šio krašto aplinka, gamtos ir kultūros vertybėmis, įtvirtino mokomųjų dalykų žinias ir gebėjimus, ugdė pažinimo, socialinę, iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijas.

Mokiniai skatinami domėtis tiriamąja veikla, akcentuojamas patirtinis ugdymas,  kur visos ugdymo veiklos realizuojamas per mokinių asmeninę patirtį.

Indrė Staliorevičienė,

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos geografijos mokytoja

STEAM programa „Darbas Adobe Photoshop“

Gegužės-birželio mėn. II-III kl. gimnazistų grupė mokėsi pagal STEAM programą „Darbas Adobe Photoshop programa: nuotraukų redagavimas, montažas bei judančių paveikslėlių kūrimas“, Šiaulių profesinio…