Mokslo metų atidarymo šventė

Rugsėjo 2-osios rytą Saulės laikrodžio aikštė pasipuošė gėlėmis ir šypsenomis. Čia šalkauskiečiai pradėjo naujus mokslo metus. Gimnazistus pasveikino direktorė L. Tamulaitienė ir mokytojų vardu kalbėjusi J. Ribikauskienė. Abiturientų vardu žodį tarė ketvirtokė Jomantė.

Praėjusių mokslo metų pabaigoje buvo paskelbtas „Asmenybės ūgties dienoraščio“ viršelio konkursas, kuriame dalyvavo ne tik mūsų gimnazijos, bet ir kitų miesto mokyklų mokiniai. Mokslo metų atidarymo šventė tapo puikia proga paskelbti konkurso rezultatus. Nugalėtojais tapo abiturientas Modestas ir trečiokas Klaudijus. Gimnazijos direktorė L. Tamulaitienė pasveikino nugalėtojus, padėkojo visiems konkurso dalyviams, o direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Butkuvienė pakvietė į priekį visas klasių vadoves ir įteikė joms atnaujintus, papildytus, Klaudijaus bei Modesto iliustracijomis papuoštus  „Asmenybės ūgties dienoraščius“.

Šventės dalyvius savo dainomis linksmino trečiokė Tinglita ir abiturientė Emilija. Šventė, kurią vedė Akvilė ir Dominykas, tradiciškai baigėsi gimnazijos himnu.

Sėkmingų naujų mokslo metų, šalkauskiečiai!

Už įamžintas šventės akimirkas dėkojame Evai S. 3c klasė

Šventėje…

Direktoriaus atostogos

2020-01-02 – 20020-01-03 direktorė L. Tamulaitienė atostogauja. Ją vaduoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė.

Direktoriaus komandiruotė

2019-12-13 gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė išvyksta į komandiruotę. Ją vaduos neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Irena Kiltanavičienė.