Minint spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną

Tinkamas žodis, pasakytas tinkamu laiku, gali pakeisti gyvenimą.

Joyce Meyer

Ši mintis 3 b klasės mokines – Gabiją, Robertą ir Rūtą – paskatino gegužės 7 dieną – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną – atlikti mini apklausą. Mokinės, apklaususios beveik visus mokytojus ir pusę mokykloje besimokančių mokinių, išsiaiškino, kad apie 80 proc. apklaustųjų įvardijo visai mūsų valstybės istorijai svarbią dieną, liudijančią apie mūsų tautos kovą už savąjį raštą. Kitas įdomus ir malonus išaiškėjęs dalykas – esame tikrai mandagūs: dažniausiai mūsų mokiniai vartoja žodį/frazes: labas/ labas rytas/ laba diena. Šiems žodžiams beveik ant kulnų lipo nežinau/ nesąmonė/ neįdomu (gal tam įtakos turi pavasaris?!). Na, o žodis/frazė, kurią norėtumėme, kad daugiau vartotų mūsų gimnazijos mokiniai, turbūt nieko nenustebins: ačiū/ dėkoju/ prašom/ atsiprašau (mandagumas žmogų tik puošia, jo niekada nebūna per daug!).

Labai dėkojame dalyvavusiems apklausoje. Iki kitų susitikimų.

Mini apklausos iniciatorė lietuvių kalbos mokytoja Inga Martinkutė