Gegužės 7 d. – spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena minima kasmet   gegužės 7 d. Ji primena rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis.

Tačiau lietuviškoji spauda augo, nepaisant jokių persekiojimų ir taikomų bausmių. Veltui nuėjo rusų pastangos įpiršti valdžios leidžiamas knygas, spausdintas rusiškomis raidėmis.

Skaitykloje paruošta paroda „Iš lietuviškos knygos istorijos“. Kviečiame apsilankyti!

 

Bibliotekos-informacinio centro vedėja