Tarptautinio ERASMUS+ KA2 programos projekto „MET inside the class” partnerių susitikimas

Kovo 30 – balandžio 5 dienomis vyksta tarptautinio ERASMUS+ KA2 programos projekto „MET inside the class” („Matematika, inžinerija, technologijos klasėje“) partnerių susitikimas Afyon mieste (Turkija). Šiame vizite dalyvauja mokytojos A. Bogušienė ir J. Ribikauskienė bei mokiniai Mikas (1a), Mantas (3a), Aistė (3b) ir Modestas (3b). Susitikimo metu mūsų gimnazistai kartu su mokiniais iš Turkijos, Portugalijos, Ispanijos, Italijos ir Lenkijos programuos Arduino ir LEGO EV3 robotus, statys bokštus, bandys įveikti visas 7 kosmoso misijas, o mokytojai aptars tolimesnes veiklas, diskutuos kaip vyksta projekto veiklos kiekvienoje mokykloje.

J. Ribikauskienė, projekto koordinatorė

Projekto veikla finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Komandiruotė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių Jūratė Butkuvienė 2019-04-17 išvyksta į konsultacinį seminarą „Patobulintas etatinio modelis: kas naujo?“. Komandiruotės metu ją vaduos neformaliojo švietimo…

Direktorės atostogos

2019-04-01 – 2019-04-19 direktorė L. Tamulaitienė atostogauja. Ją vaduoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė.