Komandiruotė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių Jūratė Butkuvienė 2019-04-17 išvyksta į konsultacinį seminarą „Patobulintas etatinio modelis: kas naujo?“.

Komandiruotės metu ją vaduos neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Irena Kiltanavičienė.