Netradicinė integruota pamoka

Kovo 19-oji. Į ,,Saulės” koncertų salę susirinko gausus būrys miesto gimnazijų ir progimnazijų mokinių,  mokytojų. Čia vyko netradicinė integruota istorijos, pilietiškumo ir etikos pamoka. Ją pradėjo Teatro studijos ,,Antraip” vadovė, lietuvių kalbos mokytoja E. Naimavičienė, o ,,vedė”- jaunieji aktoriai, susirinkusiems parodę spektaklį ,,Sibiro haiku”, pastatytą pagal Jurgos Vilės to paties pavadinimo knygą.

,,Raiškus žodis, jaudinančios dainos, puiki vaidyba… Ačiū šalkauskiečiams už prasmingą pamoką!“- tokiais žodžiais po spektaklio dėkojo žiūrovai.

 

Komandiruotė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių Jūratė Butkuvienė 2019-04-17 išvyksta į konsultacinį seminarą „Patobulintas etatinio modelis: kas naujo?“. Komandiruotės metu ją vaduos neformaliojo švietimo…

Direktorės atostogos

2019-04-01 – 2019-04-19 direktorė L. Tamulaitienė atostogauja. Ją vaduoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė.